Yapı Kredi temettü ödeme tarihi belli oldu YKBNK
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Yapı Kredi temettü ödeme tarihi belli oldu YKBNK

Yapı Kredi Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasında hissedarlara temettü ödemesi yapılacağına yer verildi.

Borsa 11 Mart 2024 0
Yapı Kredi temettü ödeme tarihi belli oldu YKBNK

Yapı Kredi Bankası temettü dağıtacak. İşte 2024 temettü ödeme takvimi.

Yapı Kredi Bankası hissesinde son dakika haberi geldi. Gelen bilgilere göre borsada YKBNK kodu ile işlem görmekte olan Yapı Kredi Bankası, hissedarlarına kar payı ödemesi yapacağına yer verdi.

KAP'a yapılan bildirime baktığımızda 1 TL nominal değerli paya 1.2079403 TL brüt, 1,0868762 TL net temettü ödemesi yapılacağına yer verildi.

KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

Banka Yönetim Kurulu'nun 11.03.2024 tarihli kararı ile; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 68.008.836.136,80 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasına, 68.008.836.136,80 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize; 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 9.778.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 10.201.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesine, 977.864.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 28.696.745,13 TL'lik kısmı gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 2.472.177,20 TL'lik kısmı 5746 Sayılı Arge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3/14 maddesi gereğince ve 25.000.000 TL'lik kısmının ise Kurumlar Vergisi Kanununun 10/g maddesi kapsamında girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılmak üzere toplam 56.168.922,33 TL'nin özel yedek ayrılmasına, kalan 56.773.802.470,89 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin ekte yer alan 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ve kar dağıtım tarihinin 3 Nisan 2024 olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ödeme
Peşin

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
03.04.2024

Ödeme Tarihi Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
05.04.2024

Kayıt Tarihi Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
04.04.2024

Haberde yer alan bilgiler finans7 yatırım tavsiyesi değildir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç