Yalova Belediyesi KPSS'siz personel, işçi ve memur alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Yalova Belediyesi KPSS'siz personel, işçi ve memur alımı yapacak 2023

Yalova Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda farklı kadrolara 90 personel alımı yapılacağına yer verildi.

Yalova Belediyesi KPSS'siz personel, işçi ve memur alımı yapacak 2023

Yalova Belediyesi işçi alımı yapacak.

Yalova Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında en az ilkokul mezunları arasından personel ve memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılacak personel alımında başvurular 21 Şubat 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak. Söz konusu personel alımı ilanına baktığımızda alınacak personellerin Yalova Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacağı görüldü.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Personel alımı duyurusuna baktığımızda alınacak adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi:

25 halka ilişkiler personeli
40 ot kurutma işçisi
7 inşaat ustası
18 ızgara temizlik işçisi

BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç