Yalova Belediyesi işçi personel alımı yapıyor 2023 KPSS siz

Yalova Belediyesi işçi personel alımı yapıyor 2023 KPSS siz

Yalova Belediyesi personel alımı başvuru duyurusu geldi. İşte işçi alımının başvuru bilgileri.

KPSS'siz Personel Alımı 27 Şubat 2023 14:09 0
Yalova Belediyesi işçi personel alımı yapıyor 2023 KPSS siz

Yalova Belediyesi işçi alımı yapacak.

Yalova Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri ve detayları finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3) Türk Ceza Kanunu‟nun 53‟üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

4) Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

İLAN

5 beden işçisi kadrosuna yapılacak alımın detayları için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç