Yahşihan Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Yahşihan Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Yahşihan Belediyesi memur alımı başvuru duyurusu geldi ve başvuru formuna yer verildi. İşte başvuru bilgileri.

Yahşihan Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Yahşihan Belediyesi memur alımı başvurusu başlıyor!

Yahşihan Belediyesi bir açıklama yaptı ve 2023 yılı kamu personeli alımı başvurusunun 18 Eylül 2023 tarihinde başlayacağına yer verildi. Yayınlanan ilana baktığımızda mmeur, anbar memuru, hizmetli, tahsildar, mühendis, tekniker, ekonomist, muhasebeci, bilgisayar işletmeni, veznedar ve gassal alımı yapılacağı görüldü.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten İşlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle İlgisi bulunmamak veya askerlik çağma
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

Yahşihan Belediyesine yapılacak memur alımında kadrolar ve özel şartlar şu şekilde verildi:

BAŞVURU

İlana başvurular başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte alınacak:

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınan kare
kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
h) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
i) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
bilgisayar işletmeni sertifikasının veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü
gösteren transkript belgesi aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
edilebilir)
j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını şahsen, posta yolu ile ya da aşağıdaki mail adresine evrakları göndererek yapabilecek:

" insankaynaklari@yahsihan.bel.tr"

Başvurular 18 ile 20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI

İlanın başvuru formu, belediye resmi sayfasından yayınlandı. Başvuru formu için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç