Vaski KPSS'siz 242 işçi ve personel alımı yapacak: İşte kariyer başvuru tarihleri 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Vaski KPSS'siz 242 işçi ve personel alımı yapacak: İşte kariyer başvuru tarihleri 2023

VASKi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 242 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızd.a

İşçi Alımı 7 Ara 2023 0
Vaski KPSS'siz 242 işçi ve personel alımı yapacak: İşte kariyer başvuru tarihleri 2023

Son dakika: Van Su ve Kanalizasyon İdaresi 242 personel ve işçi alımı yapacak.

VASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında Genel Müdürlüğün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. Söz konusu personel alımına baktığımızda alınacak adayların beden işçisi, güvenlik görevlisi ve şoför kadrolarında istihdam edileceği görüldü.

Vaski personel alımının başvurusuna dair bilgiler ve özel şartlar şu şekilde:

GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI

1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.         01.01.1983 - 01.01.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak,
3.         En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.
4.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.
5.         Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,
6.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,
7.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
8.         Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
9.         Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,
10.       İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak,
11.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.
12.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.
13.       Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.         Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)
2.         Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,
3.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
4.         Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek kare kodlu olacak şekilde temin edilecektir.)
5.         Askerlik Durum Belgesi
6.         Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ  MÜRACAAT KOŞULLARI

1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.         01.01.1983 - 01.01.2003 tarihleri arasında doğmuş olmak,
3.         En az lise mezunu olmak,
4.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.
5.         Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,
6.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,
7.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
8.         Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
9.         Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,
10.       İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak.
11.       5188 sayılı yasa gereği Silahlı Özel Güvenlik Yaka Kartı ve Sertifikasına sahip olması. (Başvuru tarihi itibarıyla yaka kartı süresinin 9 aydan aşağı olmayacak.)

12.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

13.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

14.     Merkez İlçelere (Tuşba-İpekyolu) alınacak 17 Silahlı Özel Güvenlik Personellerden 2 (iki) Kadın, 15 (onbeş) Erkek aday alınacaktır. Ayrıca diğer İlçelerin tamamında Erkek adaylar değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular 8 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular internetten alınıyor. Başvurular "kariyer.vaski.gov.tr " adresi üzerinden alınacak. Kadın erkek diğer adaylar burada > Bilgi alış verişinde bulunmak için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç