Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İşte ilanın başvuru detayları.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında 102 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. Eczacı, Ebe, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Laborant, diğer sağlık personeli, büro personeli, destek personeli, temizlik personeli, şoför, güvenlik görevlisi , teknisyen, veteriner alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Personel alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Lisans ve Önlisans mezunu olanlar için 2022,Ortaöğretim mezunu (lise ve Dengi)
olanlar için ise 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans
mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.)
Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun
olması gerekmektedir NOT : Başvuru süresi içerisinde ÖSYM tarafından 2022 yılı Ortaöğretim
KPSS sonuçlarının açıklanması halinde, açıklandığı tarih itibarıyla 2020 yılı KPSS belgeleri
alınmayacak olup, yerine 2022 yılı KPSS belgeleri alınacaktır.
- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan
niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315
sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan
adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir. 

BAŞVURU

İlana başvurular 17/11/2022 – 01/12/2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular , aşağıdaki linkte yer alan evraklarla birlikte üniversiteye şahsen yapılacak.

İlan metni için TIKLAYIN 

Kadın erkek diğer adaylarla ile bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (3)

Seç


Ziyaretçi 5 Gün Önce
İşsizlik her alanda çalışırım
Ziyaretçi 9 Gün Önce
Arkadaş 40 yas ve üssü ölsün mü .. bu yasa kadar zaten bir yerde alınmadım.. bu neya
Ziyaretçi 9 Gün Önce
Van yüzüncüyıl üniversitesi ilanı verirken keşke isimleride yazsaydı. Bukadar olmaz be arkadaş yaaa