Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 personel alımı yapacak: VGM mühendis, büro memuru, avukat, mimar alımı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 personel alımı yapacak: VGM mühendis, büro memuru, avukat, mimar alımı 2023

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 90 personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan personel alımı ilanı yazımızda.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 personel alımı yapacak: VGM mühendis, büro memuru, avukat, mimar alımı 2023

Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 90 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanana ilana baktığımızda başvuru bilgilerinin şu şekilde olduğu görüldü:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel
şartları taşımak.
2- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
4- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak
kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)
5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak.
8- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda
belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
9- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekir.
10- Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı pozisyonlarına başvuracak adaylar için arazi-şantiye
şartlarında çalışmaya ve seyahat etmeye engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
11- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesinde belirtilen
“Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin
pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar”
hariç, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında 4/B
sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
12- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması.
13- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan
tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak,
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
A) SÖZLÜ SINAV İLE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
MÜHENDİS (ELEKTRİK)
1- Mühendislik fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (HARİTA)
1- Mühendislik fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık
Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının
herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (İNŞAAT)
1- Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği lisans programından ya da buna denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (MAKİNA)
1- Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine
ve Üretim Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının herhangi
birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜHENDİS (ZİRAAT)
1- Mühendislik fakültelerinin Ziraat Mühendisliği lisans programından ya da buna denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MİMAR
1- Mimarlık lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ŞEHİR PLANCISI
1- Şehir ve Bölge Planlama lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜZE ARAŞTIRMACISI
1- Sanat Tarihi lisans programından veya Sanat Tarihi ve Müzecilik veya Müzecilik lisans
programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
B) KPSS PUAN SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATSIZ DOĞRUDAN ALIM
YAPILACAK POZİSYONLAR

AVUKAT
1- Hukuk lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.
3- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre avukatlığa kabulün
ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat
unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, avukat kadrosuna başvuru yapacak adayların avukatlık
ruhsatnamesine başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi
halde atamaları yapılmayacaktır.
4- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

VETERİNER HEKİM
1- Veteriner lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ
1- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası ve
Halkla İlişkiler bölümü ile Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans
programlarının birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (1)
1- Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik,
Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden ya da buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (2)
1- Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve
Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans programlarının birinden
ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KADROLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

BAŞVURU

İlana başvurular 11 Ağustos saat 10.00'da başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı ücretsiz indirin:
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç