Vakıflar Genel Müdürlüğü 24 İlde Temizlik, Güvenlik Görevlisi ve Şoför Alımı: İşte İşçi Alımı Başvurusu 2022

Vakıflar Genel Müdürlüğü 24 İlde Temizlik, Güvenlik Görevlisi ve Şoför Alımı: İşte İşçi Alımı Başvurusu 2022

24 ilde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 24 İlde Temizlik, Güvenlik Görevlisi ve Şoför Alımı: İşte İşçi Alımı Başvurusu 2022

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 işçi alımı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine güvenlik görevlisi ve temizlik personeli ile şoför alımı başvurusunda sona gelindi. 24 şehre yapılan personel alımı için başvurular devam ederken adaylar, başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Biz de bu yazımızda söz konusu durumun detaylarına yer verdik.

ALIM YAPILAN KADROLAR

VGM bünyesine yapılan personel alımında kadrolar şu şekilde:

107 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

61 Temizlik Görevlisi

36 Şoför.

Alınacak personellerin illere göre dağılımı şu şekilde:

ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgele

5- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak
kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.
(Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur"
ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,
d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

8- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

ÖZEL ŞARTLAR

Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları:

1- Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

2- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmak (Atamaya hak kazanan adaylar için belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

3- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- 2020 yılı KPSS sınavından (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak.

7- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

8- Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

32 Şoför Alımı

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

5- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

4 Şoför Alımı

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4- E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

5- Psikoteknik belgesine sahip olmak.

6- SRC4 belgesine sahip olmak.

7- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

Temizlik Personeli Alımı

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak.

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 55 puan almış olmak.

5- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden29 Temmuz 2022 tarihine kadar alınıyor.

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 14 Gün Önce
Yeter artık şu yaş şartını kaldırın artık utanmadan da temizlik personeli ne KPSS istiyorsunuz