Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 personel alımı başvuru ekranı açıldı: VGM Kariyer Kapısı başvurusu 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 personel alımı başvuru ekranı açıldı: VGM Kariyer Kapısı başvurusu 2024

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı açıldı ve VGP memur alımı başvuruları alınmaya başlandı.

Kariyer Kapısı 29 Mayıs 2024 0
Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 personel alımı başvuru ekranı açıldı: VGM Kariyer Kapısı başvurusu 2024

VGM personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü duyuru yayınladı. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında birçok kadroda istihdam etmek üzere sözleşmeli alım yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU GEN EL ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (09.06.1989 ve sonrası doğumlu olanlar.)

- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.
    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,
d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvuru yapacağı pozisyon ile aynı ünvanda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak. (Örneğin başka bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışanların, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuruları kabul edilmeyecektir.)

- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”  hükmüne uygun olması.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ
1- Mühendislik fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
ANKARA ÇANKAYA Kontenjan (1)
KAYSERİ MERKEZ Kontenjan (1)

HARİTA MÜHENDİSİ
1- Mühendislik fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
TOKAT MERKEZ Kontenjan (1)

İNŞAAT MÜHENDİSİ
1- Mühendislik fakültelerinin İnşaat Mühendisliği lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
ANKARA ÇANKAYA Kontenjan (2)
AYDIN MERKEZ Kontenjan (1)
BİTLİS MERKEZ Kontenjan (1)
MALATYA MERKEZ Kontenjan (1)

MAKİNA MÜHENDİSİ
1- Mühendislik fakültelerinin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
ANKARA ÇANKAYA Kontenjan (1)
HATAY MERKEZ Kontenjan (1)

SOSYAL ÇALIŞMACI
1- Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
3- Dış mekânda çalışmaya ve seyahat etmeye engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
İlan Bilgileri
Unvan (SOSYAL ÇALIŞMACI)
Kontenjan
BALIKESİR MERKEZ Kontenjan (1)
KASTAMONU MERKEZ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA MERKEZ Kontenjan (1)
TRABZON MERKEZ Kontenjan (1)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ - ERKEK
1- Lisans mezunu olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay geçerlilik süresi olan silahlı özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmak (Atamaya hak kazanan adaylar için belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
3- Fiilen en az 180 gün Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalıştığını belgelemek. (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)
4- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
5- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak.
7- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
8- Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
 
İlan Bilgileri
Unvan (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ)
Kontenjan
ANKARA MERKEZ Kontenjan (1)
ANKARA ÇANKAYA Kontenjan (1)
İSTANBUL BEYOĞLU Kontenjan (29)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ - KADIN
1- Lisans mezunu olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay geçerlilik süresi olan silahlı özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmak (Atamaya hak kazanan adaylar için belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
3- Fiilen en az 180 gün Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalıştığını belgelemek. (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)
4- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
5- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak.
7- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
8- Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
İlan Bilgileri
Unvan (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ)
Kontenjan
İSTANBUL BEYOĞLU Kontenjan (8)

AVUKAT
1- Hukuk Fakültelerinin lisans programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.
3- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat ünvanının kullanılabilmesi sebebiyle, avukat kadrosuna başvuru yapacak adayların avukatlık ruhsatnamesine başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde atamaları yapılmayacaktır.
4- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (AVUKAT)
Kontenjan
ANKARA ÇANKAYA Kontenjan (2)
İSTANBUL BEYOĞLU Kontenjan (1)
KASTAMONU MERKEZ Kontenjan (1)
SAMSUN MERKEZ Kontenjan (1)

BÜRO PERSONELİ
1- Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2- 2022 yılı KPSS sınavından (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
ANKARA MERKEZ Kontenjan (3)
ANTALYA MERKEZ Kontenjan (2)
AYDIN MERKEZ Kontenjan (1)
BİTLİS MERKEZ Kontenjan (3)
EDİRNE MERKEZ Kontenjan (2)
ERZURUM MERKEZ Kontenjan (2)
GAZİANTEP MERKEZ Kontenjan (1)
HATAY MERKEZ Kontenjan (5)
İSTANBUL BEYOĞLU Kontenjan (3)
İSTANBUL ÜSKÜDAR Kontenjan (1)
İZMİR MERKEZ Kontenjan (1)
KASTAMONU MERKEZ Kontenjan (1)
KÜTAHYA MERKEZ Kontenjan (1)
MALATYA MERKEZ Kontenjan (3)
ŞANLIURFA MERKEZ Kontenjan (2)
TOKAT MERKEZ Kontenjan (2)

ŞOFÖR
1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.
2- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- 2022 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 5 yıllık B sınıfı veya üzeri sürücü belgesine sahip olmak.
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Psikoteknik belgesine sahip olmak.
6- SRC2 sürücü belgesine sahip olmak.
7- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.
İlan Bilgileri
Unvan (DESTEK PERSONELİ)
Kontenjan
ADANA MERKEZ Kontenjan (1)
ANTALYA MERKEZ Kontenjan (1)
AYDIN MERKEZ Kontenjan (1)
KAYSERİ MERKEZ Kontenjan (1)
SAMSUN MERKEZ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA MERKEZ Kontenjan (1)
TOKAT MERKEZ Kontenjan (1)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ - KADIN
1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.
2- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak.
4- 2022 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
5- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
6- Fiilen en az 180 gün Temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)
İlan Bilgileri
Unvan (DESTEK PERSONELİ)
Kontenjan
İSTANBUL BEYOĞLU Kontenjan (4)
KASTAMONU MERKEZ Kontenjan (1)
KAYSERİ MERKEZ Kontenjan (1)
KONYA MERKEZ Kontenjan (1)
SİVAS MERKEZ Kontenjan (1)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ - ERKEK
1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak.
2- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak.
4- 2022 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
5- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
6- Fiilen en az 180 gün Temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)
İlan Bilgileri
Unvan (DESTEK PERSONELİ)
Kontenjan
ANKARA MERKEZ Kontenjan (1)
ANKARA ÇANKAYA Kontenjan (2)
İSTANBUL BEYOĞLU Kontenjan (7)
İSTANBUL ÜSKÜDAR Kontenjan (2)
İZMİR MERKEZ Kontenjan (1)
KONYA MERKEZ Kontenjan (1)
MALATYA MERKEZ Kontenjan (1)
SAMSUN MERKEZ Kontenjan (1)

BAŞVURU LİNKİ

Başvurular internet üzerinden alınacak.

Linke tıklayın ve edevlet girişi yaptıktan sonra başvurunuzu yapın. Kadın erkek adaylar bu sayfada >>>Bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç