Uşak Üniversitesi Hastanesine Personel ve İşçi Alımı: İşte Başvuru 2022

Uşak Üniversitesi Hastanesine Personel ve İşçi Alımı: İşte Başvuru 2022

Uşak Üniversitesi hastanesi bünyesine en az ortaöğretim mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi.

Uşak Üniversitesi Hastanesine Personel ve İşçi Alımı: İşte Başvuru 2022

Uşak Üniversitesi 61 personel alımı yapacak.

Uşak Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı ve en az ortaöğretim mezunlarından 61 personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak personel alımında başvuru bilgileri yazımızda.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,
6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
özrü bulunmamak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli
olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya
yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası
olmalıdır.
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü
ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
11- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.
12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları
çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
13- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
16- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans
mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim
Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
17- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar
başvuruda bulunamazlar

BAŞVURU

İlana başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 01.08.2022 - 15.08.2022 tarihleri arasında

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç