Uşak Üniversitesi Güvenlik Görevlisi, Şoför, Teknisyen, Temizlik ve Büro Personeli Alımı Yapıyor

Uşak Üniversitesi Güvenlik Görevlisi, Şoför, Teknisyen, Temizlik ve Büro Personeli Alımı Yapıyor

Uşak Üniversitesi bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alımı başladı. İlanın başvuru bilgileri finans7.com'da.

Kamu 08.6.2022 00:29 0
Uşak Üniversitesi Güvenlik Görevlisi, Şoför, Teknisyen, Temizlik ve Büro Personeli Alımı Yapıyor

Uşak Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapıyor.

Uşak Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Güvenlik görevlisi, büro personeli, temizlik personeli ve tkenisyen kadrolarına yapılan personel alımında başvuru bilgilerei finans7.com'da.

KİMLER İLANA BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel ile başvuru özel şartlarını taşıor olması gerekmektedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,

- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.

- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.

- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda ulunamazlar.

BAŞVURU

İlana başvurular “Uşak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 08.06.2022- 22.06.2022 tarihleri arasında alınacak. İlanda istenen evraklar aşağıda ekte verilmiştir.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç