Üniversitelere MÜLAKATSIZ personel alımı yapılacak (Sekreter, büro personeli, temizlik, güvenlik )
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Üniversitelere MÜLAKATSIZ personel alımı yapılacak (Sekreter, büro personeli, temizlik, güvenlik )

Farklı illerde bulunan üniversiteler bünyesine en az lise mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. İşte alım yapılan kadrolar ve şartlar.

Üniversitelere MÜLAKATSIZ personel alımı yapılacak (Sekreter, büro personeli, temizlik, güvenlik )

6 üniversite lise-ön lisans ve lisans mezunu personel ve işçi alımı yapıyor.

Farklı illerde bulunan üniversiteler bünyesine en az lise mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Kamu ilan sayfası üzerinden gelen peş peşe duyurulara baktığımızda başvuruların başladığı ve alımların mülakatsız yapılacağı görülüyor. Biz de Finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımlarının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıksuçlarından mahkum olmamak,

-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Hemşire,

Röntgen Teknisyeni,

Büro Personeli,

Diğer Sağlık Personeli,

Tekniker,

Temizlik Personeli,

Sağlık Teknikeri,

Tıbbi Sekreter,

Tıbbi Laboratuvar,

Laborant,

Güvenlik Görevlisi,

İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİSİ

Bingöl Üniversitesi 24 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Gazi Üniversitesi 19 personel alım ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Üniversitesi 11 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Akdeniz Üniversitesi 72 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Kafkas Üniversitesi 26 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Harran Üniversitesi 39 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç