Üniversitelere MÜLAKATSIZ düşük KPSS puanı ile güvenlik, temizlik, sağlık personeli alımı 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Üniversitelere MÜLAKATSIZ düşük KPSS puanı ile güvenlik, temizlik, sağlık personeli alımı 2024

Üniversitelere düşük KPSS puanı ile MÜLAKATSIZ personel alımı yapılacak. İlanlar yazımızda.

Üniversitelere MÜLAKATSIZ düşük KPSS puanı ile güvenlik, temizlik, sağlık personeli alımı 2024

Üniversitelere MÜLAKATSIZ düşük KPSS puanı personel alımı yapılacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı üzerinden art arda gelen duyurulara baktığımızda farklı illerde bulunan üniversite ve hastanelerinde istihdam edilmek üzere kamu personeli alımı yapılacağı görülüyor. Üniversiteler tarafından yayımlanan ilanlara baktığımızda alımların mülakatsız olarak yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanlarının detaylarına yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıksuçlarından mahkum olmamak,

-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Hemşire,

Büro Personeli,

Sağlık Teknikeri,

Destek Personeli,

Biolog,

Diğer Sağlık Personeli,

İlk ve acil yardım,

Tıbbi Sekreter,

Laborant,

Teknisyen,

Fizyoterapist,

Güvenlik Görevlisi,

Temizlik Görevlisi,

Gassal,

İLANLAR

Ordu Üniversitesi 13 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 20 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Gazi Üniversitesi 19 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Akdeniz Üniversitesi 72 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Kafkas Üniversitesi 26 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç