Üniversiteler nasıl açılacak? Son dakika açıklamaları geldi

Üniversiteler nasıl açılacak? Son dakika açıklamaları geldi

Son dakika haberi: Üniversitelerin açılması ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklamada üniversitelerin 3 Nisan'da nasıl açılacağına dair detaylara yer verildi.

Eğitim 2 Nisan 2023 14:00 0
Üniversiteler nasıl açılacak? Son dakika açıklamaları geldi

Üniversiteler açılıyor: Son dakika açıklamaları geldi.

Üniversitelerin açılması ile ilgili son dakika haberleri gelmeye başladı. Gelen açıklamada üniversitelerin nasıl açılacacağına dair detaylara yer verildi. 

YÖK KARARI SONRASI SENATOLAR TOPLANDI

Yükseköğretim Kurulu tarafından geçen gün yapılan açıklamada 3 Nisan 2023 tarihinde okulların hibrit modelle eğitime açılacağına yer verildi. "Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına, Yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6 ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına, Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine, Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine, Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına, Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine, Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir"

ÜNİVERSİTELERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Üniversitelerden son dakika açıklamaları gelmeye başladı. Yapılan açıklamaya baktığımızda üniversiteler eğitimin nasıl olacağını öğrencilere duyurmaya başladı. 

İstanbul Üniversitesi

31 Mart 2023 tarihinde yapılan Üniversite Senatosu’nda alınan kararlar çerçevesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim düzeylerinde;

1). 03.04.2023 tarihi itibarıyla öğrencilerimizden devam şartı aranmaksızın, derslerin yüz yüze ve eşanlı olarak uzaktan öğretim (hibrit) yoluyla yapılabilmesine,

2). Derslere ilişkin detaylı bilgilendirmenin ilgili akademik birimler tarafından yapılmasına,
 
3). Ara sınavların (vize) dersin öğretim elemanı tarafından belirlenecek olan türlerde; açık uçlu (klasik), çoktan seçmeli (test) veya ödev/proje şeklinde İstanbul Üniversitesi Çevrim İçi Sınav Sistemi üzerinden yapılmasına,

4). Bitirme (Final) sınavına ilişkin gerekli olan açıklamaların Bahar Yarıyılı'nın sonunda yapılmasına

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 

Yapılan görüşmeler sonunda; önlisans, lisans ve lisansüstü programların 03.04.2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak üzere,

1) Hâlihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

2) Birimlerin Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak üzere bir dersin sınıf ortamında hem yüz yüze hem de uzaktan öğretim ile hibrid şeklinde verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak yaptıkları düzenlemeleri öğrencilere duyurmalarına,

3) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

4) Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların, birimlerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya Bahar Yarıyılı içinde, yaz döneminde ya da 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yüz yüze yapılabilmesine ilişkin düzenlemeleri yaparak öğrencilere duyurmalarına,

5) Özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç (Öğretmenlik Uygulaması II, Okullarda RPD Uygulamaları II) önlisans ve lisans programlarında yüz yüze ve online yapılan derslere ait ara sınavlar ile tüm yarıyıl içi çalışmalarının (quiz, uygulama, ödev vb.), yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, mazeret sınavları, yaz öğretimi öncesi 31. madde ek sınavları UKEY üzerinden online klasik veya test olarak birimler tarafından planlanarak yapılması ve öğrencilere web sayfası üzerinden duyurulmasına,

6) Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

7) Lisansüstü eğitimdeki öğretimin yüz yüze yapılmasının, ders aşamasındaki zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarının yüz yüze veya online, Tez İzleme Komitesi, Tez Savunma ile Yeterlik Sınavlarının ise yüz yüze yapılmasına,

8) 2547 sayılı Kanun’un 5/ı maddesi kapsamında okutulan ortak zorunlu derslere ait tüm sınavların UKEY üzerinden online yapılmasına,

9) Stajların ve işyeri eğitimlerinin yüz yüze yapılmasına,

10) 18.02.2023 tarihli Senato Kararı ile uygulamalı eğitim kapsamında olması nedeniyle dersleri yüz yüze yapılan  Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri ile Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin tüm sınavlarının yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DİĞER ÜNİVERSİTELER

Diğer üniversitelerde okuyanlar ise üniversite sayfası üzerinden yayınlanan duyuruları takip edebilir. Siz hangi üniversiteden duyuru bekliyorsunuz? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

Kadın erkek adaylar bu sayfada > TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç