Üniversite hastanelerine sağlık teknikeri, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Üniversite hastanelerine sağlık teknikeri, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı 2023

4 kamu hastanesine mülakatsız personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanın başvurusuna dair bilgiler ve başvuru şartları yazımızda.

Kamu 29 Ağu 2023 17:16 0
Üniversite hastanelerine sağlık teknikeri, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı 2023

Mülakatsız hastane personel alımı başvuruları sürüyor.

4 üniversite hastanesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında birçok kadroda istihdam etmek üzere lise, ön lisans ve mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Bizde bu yazımızda mülakat şartı aranmadan yapılan personel alım ilanlarının başvuru detaylarına yer verdik. İşte detaylar.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Büro personeli,
Sağlık teknikeri,
Destek Personeli,
Güvenlik Görevlisi,
Hemşire,
Psikolog
Diğer sağlık personeli,
Tekniker
Laborant,
Hasta Bakımı ve temizliği
Temizlik görevlisi

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan başvuru genel şartları şu şekilde:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
5) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak

İLANLAR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Ordu Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Akdeniz Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Mersin Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç