Uludağ Alan Başkanlığı kadrolu personel alımı başvurusu başladı 2023

Uludağ Alan Başkanlığı kadrolu personel alımı başvurusu başladı 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı bünyesine personel alımı başvurusu başladı. İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar.

İşçi Alımı 15 Eylül 2023 16:05 0
Uludağ Alan Başkanlığı kadrolu personel alımı başvurusu başladı 2023

Uludağ Alan Başkanlığı personel alımı başvurusu başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan personel alım ilanı için başvular alınmaya başladı. Yayımlanan ilana baktığımızda 47 sürekli işçi alımı yapılacağı görülüyor. Peki hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

5 Büro Görevlisi,

10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

2 Şoför,

1 Teknisyen,

5 Destek Personeli,

1 Avukat,

5 Şehir Plancısı,

2 Mimar,

1 Peyzaj Mimarı,

6 Mühendis,

1 Biyolog,

7 İdari Uzman,

1 İç Denetçi,

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde açıklandı:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,
3. KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P94 puan türlerinden asgari puan almaları,
4. Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

A) BÜRO GÖREVLİSİ (ARŞİV MEMURU):

Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

B) BÜRO GÖREVLİSİ (MEMUR): 

Bu pozisyona KPSS puanı ile dört (4) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi ön lisans programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

C) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1):

Bu pozisyona KPSS puanı ile sekiz (8) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Erkek olmak,
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,
4-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.)
5-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,
6-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
7-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Ç) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (2):

Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Kadın olmak,
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak,
4-160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla,13’den az olmamak, (Örneğin; 160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmektedir.)
5-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,
6-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
7-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

D) ŞOFÖR:

Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Erkek olmak,
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
3-Görevinin gerektirdiği sınıfta en az üç yıl önce alınmış D sınıfı sürücü ve SRC belgesine sahip olmak,
4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,
5-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

E) TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR) :

Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

F) DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ):

Bu pozisyona KPSS puanı ile beş (5) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

G) AVUKAT:

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
4-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Ğ) ŞEHİR PLANCISI:

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile beş (5) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

H) MİMAR:

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

I) İÇ DENETÇİ:

Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,
2-Halen kamu personeli olmak,
3-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65’inci maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen “Kamu İç Denetçiliği Sertifikasına” sahip olmak,
4-Son başvuru tarihi itibari ile 45 yaşını bitirmemiş olmak.

İ) HARİTA MÜHENDİSİ: 

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-En az 3 yıl süreli İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifikasına sahip olmak,
4-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

J) İNŞAAT MÜHENDİSİ:

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

K) ELEKTRİK MÜHENDİSİ:

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

L) MAKİNE MÜHENDİSİ:

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Makine Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

M) ÇEVRE MÜHENDİSİ:

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Çevre Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

N) PEYZAJ MİMARI: 

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

O) BİYOLOG:

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Biyoloji-Ekoloji Çevre Koruma, Biyolojik Bilimler, Biyoloji-Zirai Bilimler programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Ö) İDARİ UZMAN (1):

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

P) İDARİ UZMAN (2):

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile dört (4) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

R) İDARİ UZMAN (3):

Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe-Finansman, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,
3-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular 29 Eylül tarihine kadar "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden alınacak. 

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)

Seç