Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS'siz Kura ile Sürekli İşçi Alımı Yapacak: İşte İŞKUR Başvuru Ekranı 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS'siz Kura ile Sürekli İşçi Alımı Yapacak: İşte İŞKUR Başvuru Ekranı 2022

Ulaştırma Bakanlığı kadrolu işçi alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvuru bilgileri ve başvuru ekranı yazımızda.

İŞKUR İlanları 16 Eylül 2022 00:08 0
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS'siz Kura ile Sürekli İşçi Alımı Yapacak: İşte İŞKUR Başvuru Ekranı 2022

Ulaştırma Bakanlığı 43 işçi alımı yapacak.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam etmek üzere sürekli kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak işçi alımında kadro dağılımı ve başvuruya ilişkin bilgiler şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuru genel şartları şu şekilde:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf
olmak),

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç
edilmemiş olmak,

6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak

Özel şartlar ise şu şekilde:

1) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

2) Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde
başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

3) Adaylar, vardiyalı çalışacağından vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması
gerekmektedir.

4) Adayların her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları ve görevlerini sürekli
yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engelinin bulunmaması
gerekmektedir.

5) Sürekli İşçi Usta (Atelye) unvanına başvuracak olan adaylar, gemi ve atölyelerde
bakım, onarım ve kaynak hizmetlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edileceklerdir.

6) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

7) Adayların, başvurunun son günü itibariyle aşağıda yer alan tabloda, başvuruda
bulunduğu unvana ait öğrenim durumu ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek
kolunun gerektirdiği şartları taşıması gerekmektedir

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden, İŞKUR sayfasından alınacak. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:

Linke tıklayın ve açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yapıp İŞ İLANLARI kısmına giderek İŞYERİ TÜRÜ kısmında KAMU seçeneğini işaretleyin. Daha sonra ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.

Kadın erkek diğer vatandaşlarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç