Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS'siz kura ile sürekli işçi alımı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS'siz kura ile sürekli işçi alımı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında sürekli işçi kadrosuna alım yapılacağına yer verildi.

İşçi Alımı 13 Mart 2023 00:10 0
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS'siz kura ile sürekli işçi alımı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda sürekli işçi kadrosunda istihdam etmek üzere personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf
olmak),
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç
edilmemiş olmak,
6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,

ÖZEL ŞARTLAR
1) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
2) Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde
başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
3) Adaylar, vardiyalı çalışacağından vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması
gerekmektedir.
4) Adayların her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları ve görevlerini sürekli
yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engelinin bulunmaması
gerekmektedir.
5) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.
6) Adayların, başvurunun son günü itibariyle aşağıda yer alan tabloda, başvuruda
bulunduğu unvana ait öğrenim durumu ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek koluna
ait nitelik ve koşulları birlikte taşıması gerekmektedir.

BAŞVURU İŞKUR'DAN

İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapmak için İŞKUR e sube sayfasına giderek Kamu ilanları kısmından başvuru yapmanız gerekmektedir.

Kadın erkek adaylar  bu sayfada >>> Bilgi Alış Verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç