Tuzla Belediyesi KPSS'siz 280 işçi alımı yapacak

Tuzla Belediyesi KPSS'siz 280 işçi alımı yapacak

Tuzla Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda 280 işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlan başvuru bilgileri yazımızda.

Tuzla Belediyesi KPSS'siz 280 işçi alımı yapacak

Tuzla Belediyesi yüzlerce yeni işçi alımı yapacak.

Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında KPSS puan şartı aranmadan 280 işçi alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan işçi alımında başvuru bilgileri ve başvuru detayları finans7.com'da.

Bulaşıkçı kadrosuna 40, engelli vasıfsız işçi kadrosuna 10, vasıfsız beden işçisi kadrosuna 180, şoför kadrosuna ise 40 olmak üzere toplamda 280 işçi alımı yapılacak. İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

e) İlan edilen kadro unvanı için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yorumlar (0)

Seç