Türkşeker KPSS'siz 390 işçi alımı başvuru ekranı açıldı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Türkşeker KPSS'siz 390 işçi alımı başvuru ekranı açıldı

Türkşeker 390 işçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. İşte başvuru bilgileri ve İŞKUR başvuru duyurusu.

Türkşeker KPSS'siz 390 işçi alımı başvuru ekranı açıldı

Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı açıldı. İşte edevlet İŞKUR başvurusu.

Türkiye Şeker Fabrikaları üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında 390 sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda işe alınacak personellerin Şeker Fabrikaları, Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasında istihdam edileceğine yer verildi.

KADROLAR

Mekatronik bakım onarım teknisyeni 80

Elektrik teknisyeni 65

Endüstriyel otomasyon teknisyeni 51

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni 40

Makine bakım onarım teknisyeni 33

Bilgisayarlı makine teknisyeni 31

Metal teknolojisi teknisyeni 31

Makine teknisyeni 15

Montaj kaynak işçisi 12

İş makineleri operatörü 10

Talaşlı imalat teknisyeni 9

Torna Freze ve CNC işçisi 3

Döküm teknisyeni 3

Vinç operatörü 3

Kalite kontrol işçisi 1

Kimya teknisyeni 1

Makina montaj işçisi 1

Tır şoförü 1

BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuruda bulunduğu iş ilanı için tespit olunan özel ve genel tüm şartlara sahip olmak. Adayların son başvuru tarihi itibarıyla ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir.) İlan şartlarında istenen örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz.

Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler ya da koşullu salıverilenlerin eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.

Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yapılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Başvurunun son günü itibarıyla ilanda talep edilen özel ve genel tüm şartlara haiz olmak, ilanda istenen üst öğrenimden daha üst bir öğrenim mezuniyeti bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İşçi taleplerine başvuracak adaylar için il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Başvuracak adayların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15'inci maddesi gereği; sağlık durumlarının yapacakları iş ve meslek kolunda çalışmalarında sakınca olmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile tehlikeli/çok tehlikeli, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin sağlam tanısını içerir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemeleri gerekmekte olup, Adayların çalışma koşulları ve Sağlık Kurulu Raporları ile birlikte değerlendirerek yapacakları işe uygun olup/olmadıklarına dair karar İşyeri Hekimi tarafından verilecektir.

Tehlikeli/çok tehlikeli, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde günün yirmi dört saati devamlılık gösteren üretim sektöründe çalışılacak olup çalışma saat ve şekilleri Kurum tarafından düzenlenecektir.

İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

Adaylar, göreve başladıktan sonra 3 (üç) ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak olup deneme süresi içerisinde işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda; hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi tazminatsız fesih edilecektir.

Adaylar göreve başladıktan sonra 5 (beş) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır.

İşyeri ilgili Fabrika Müdürlüğü Merkezi olacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki videoda belirtildiği gibi İşKUr üzerinden yapılacak.

Kadın erkek işçi alımına başvuru yapacak diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç