Türksat KPSS Şartsız 35 Unvanda Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Türksat KPSS Şartsız 35 Unvanda Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Türksat bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 35 unvanda personel alım ilanı yayımladı.

KPSS'siz Personel Alımı 5 Kasım 2022 18:56 0
Türksat KPSS Şartsız 35 Unvanda Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Türksat yeni personel alım ilanları yayımlandı. KPSS şartsız çok sayıda personel alımı yapılacak.

Türksat bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 35 unvanda personel alım ilanı yayımladı. Bizde bu haberimizde alım yapılacak kadrolara ve detaylarına yer verdik. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türksat personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

- Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

- Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

- Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

- Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR

BT Güvenlik Mimarı    

BT Analiz Uzmanı   

BT Veri Madenciliği Veri Analizi Uzmanı    

BT Grafik Tasarım Uzmanı   

Finans Uzmanı   

BT Veri Tabanı Uzmanı     

BT Sızma Testi Uzmanı   

BT Depolama Sistem Uzmanı   

BT Zararlı Yazılım Analiz Uzmanı     

BT Güvenlik Operasyon Uzmanı     

BT Test Uzmanı    

BT İşletim Sistemi Uzmanı   

BT Altyapı ve Sistem Mimarı     

BT Yazılım Mimarı  

BT Güvenlik Sistem Yöneticisi    

BT Program Yöneticisi    

BT Uygulama Güvenlik Analiz Uzmanı    

Muhasebe Uzmanı    

Bütçe ve Raporlama Uzmanı    

İş Geliştirme Uzmanı   

İnsan Kaynakları Uzmanı     

KH Kablo Sistemleri Malzeme Uzmanı    

Satın Alma Uzmanı     

KH Kablo Sistemleri Altyapı Uzmanı   

Ürün Yönetim Uzmanı   

İnşaat ve Proje Uzmanı    

Sözleşme Yönetimi Uzmanı   

Regülasyon Uzmanı 

Yönetim Sistemleri Uzmanı    

BT Yazılım Geliştirme Uzmanı  

BT Proje Yöneticisi   

BT Büyük Veri Uzmanı  

BT Network Uzmanı   

BT Linux - Unix Uzmanı  

BT Çözüm Mimarı 

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Türksat personel alımına başvuru yapacak adayların "https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx?p=1" adresine gitmesi gerekmektedir. Bu adrese gitikten sonra başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve sağ üstteki Başvur yazan yerden başvurunuzu yapın.

Üyeliğiniz yoksa Türksat Kariyer sayfası üzerinde bir özgeçmiş oluşturmanız gerekecektir. 

Yorumlar (0)

Seç