Türkiye Yazma Eserler Kurumu güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve teknisyen alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Türkiye Yazma Eserler Kurumu güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve teknisyen alımı yapacak

Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından yayınlanan duyuruda 55 KPSS ile güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve teknisyen alınacağına yer verildi.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve teknisyen alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 11 personel alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından az önce Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruda sözleşmeli olarak güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve teknisyen alımı yapılacağına yer verildi.

İstanbul, Çorum, Erzurum, Konya, Manisa ve Bursa'daki müdürlüklerde istihdam etmek üzere yapılacak personel alımında başvuruların 11 ARalık 2023 tarihinde başlayacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Erkek olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ)
Temizlik personeli pozisyonunda 8 sözleşmeli personel alınacaktır
Temizlik Personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu
bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

DESTEK PERSONELİ (TEKNİSYEN)
Teknisyen personeli pozisyonunda 1 sözleşmeli personel alınacaktır
Teknisyen personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve
Sıhhi Tesisat Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının
Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dallarının birinden mezun olmak.
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3. Erkek olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Teknisyenlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu
bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

BAŞVURU

İlana başvurular 11 Aralık tarihinde e-Devlet üzerinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç