Türkiye İstatistik Kurumu 55 personel alımı yapacak: TÜİK teknisyen, anketör ve temizlik görevlisi alacak 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Türkiye İstatistik Kurumu 55 personel alımı yapacak: TÜİK teknisyen, anketör ve temizlik görevlisi alacak 2024

Son dakika haberi: TÜİK tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında temizlik görevlisi, teknisyen ve anketör kadrolarına 55 personel alınacağına yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu 55 personel alımı yapacak: TÜİK teknisyen, anketör ve temizlik görevlisi alacak 2024

Türkiye İstatistik Kurumu personel alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında farkl ıkadrolarda çalıştırmak üzere personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda personel kadrolarının şu şekilde olacağı görülüyor:

TEŞKİLATI GÖREVİ ÇALIŞTIRILACAĞI BİRİM CİNSİYET ADEDİ
Merkez Anketör Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kadın/Erkek 10
Merkez Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kadın 10
Merkez Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Erkek 2
Merkez Teknisyen (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Erkek 3
Merkez Teknisyen (İnşaat Teknolojisi) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Erkek 1
Merkez Teknisyen (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Erkek 1
Taşra Anketör TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 1
Taşra Anketör TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 1
Taşra Anketör TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 1
Taşra Anketör TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 3
Taşra Anketör TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 5
Taşra Anketör TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 2
Taşra Anketör TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 2
Taşra Anketör TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 2
Taşra Anketör TÜİK Van Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 1
Taşra Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 2
Taşra Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 2
Taşra Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 1
Taşra Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 1
Taşra Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 1
Taşra Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 1
Taşra Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 1
Taşra Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) TÜİK Van Bölge Müdürlüğü Kadın/Erkek 1

BAŞVURU ŞARTLARI

 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak,

c. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

d. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSS P3 ve
ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu
ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
e. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

g. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

ANKETÖR

a. Son başvuru tarihi itibarıyla yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yurt dışındaki üniversitelerin en az
4 (dört) yıllık lisans bölümlerinin; İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puan
türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek
puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyonun 4 katı aday arasına girmek,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış
olmak (01.01.1994 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Tercihen Mesleki Yeterlilik Kurumundan Anketörlük belgesi almış olmak,

e. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

a. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan
türünden asgari 55 (elli beş) ve daha yukarı puan almış olmak,
c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),
d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,
e. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

TEKNİSYEN (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan
türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

TEKNİSYEN (İnşaat Teknolojisi)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan
türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

TEKNİSYEN (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından
mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan
türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 24 Haziran 2024 saat 09.00'da başlayacak.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

 

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç