Türkiye Denizcilik İşletmeleri büro memuru alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Türkiye Denizcilik İşletmeleri büro memuru alımı yapacak

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesine büro memuru alımı yapılacak. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

Memur Alımı İlanları 24 Nisan 2023 09:48 0
Türkiye Denizcilik İşletmeleri büro memuru alımı yapacak

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada TDİ bünyesine büro memuru alımı yapılacağına yer verildi. Toplamda 5 memur alımı yapılacağı bildirilirken personel alımı başvurusunun İŞKUR üzerindne alınacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Kemenkeş Karamustafapaş Mahallesi  Kemankeş Caddesi No:47 Karaköy Beyoğlu İstanbul adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu işçisi alımı yapılacaktır. 

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen Nihai listede (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 27 yaşı doldurmamış olmak.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

BAŞVURU

Başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar başvurularını bu sayfada iş arayan kısmından giriş yapıp iş ilanları kısmına giderek yapacak. İş arama sayfasında İŞYERİ TÜRÜ kısmında KAMU seçeneğini işaretlemeniz gerekecek.

Kadın erkek ilana başvuracaklarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç