Türkiye Bilimler Akademisi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak: TÜBA 50 KPSS ile Memur İşçi Alımı 2022

Türkiye Bilimler Akademisi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak: TÜBA 50 KPSS ile Memur İşçi Alımı 2022

TÜBA tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında en az lise mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi.

Memur Alımı İlanları 19 Kasım 2022 00:05 0
Türkiye Bilimler Akademisi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak: TÜBA 50 KPSS ile Memur İşçi Alımı 2022

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı en az lise mezunu personel alacak.

TÜBA tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan duyuruya baktığımızda alınacak adayların farklı kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi. Biz de finans7 olarak bu yazımızda TÜBA personel alımının detaylarına yer verdik.

1 TÜBA UZMANI

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde (sağlık ve yaşam bilimleri
veya fen ve mühendislik bilimleri veya sosyal bilimler alanlarından birinde) doktora derecesine sahip
olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl
tecrübe sahibi olmak.
b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C)
seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak
(YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).
c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve
başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl
fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır: (i) Akademik hizmetler, (ii) Uluslararası
ilişkiler, (iii) Yayın hizmetleri, (iv) Planlama, programlama, (v) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, (vi)
Strateji geliştirme, strateji yönetimi, (vii) İzleme ve değerlendirme, (viii) Tanıtım, danışmanlık, (ix) Şehircilik
ve çevre, (x) Araştırma-geliştirme, (xi) Bilgi ve iletişim teknolojileri, (xii) Finansman, (xiii) İnsan kaynakları
yönetimi

1 İDARİ UZMAN

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;
a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve
yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya Endüstri Mühendisliği veya İşletme
Mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak

1 İDARİ UZMAN

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve
yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya endüstri mühendisliği veya işletme
mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (B)
seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip
olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

1 İDARİ UZMAN

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve
yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya endüstri mühendisliği veya işletme
mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak

1 İDARİ UZMAN

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve
yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya endüstri mühendisliği veya işletme
mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (B)
seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip
olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

1 VHKİ

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve
yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya endüstri mühendisliği veya işletme
mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak

1 MÜTERCİM

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından Mütercim- Tercümanlık veya Çeviribilim veya İngiliz Dili ve
Edebiyatı bölümlerinden veya İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden veya %100 İngilizce eğitim veren
siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri
veya bölümlerinden veya %100 İngilizce eğitim veren endüstri mühendisliği veya işletme mühendisliği
lisans programlarından mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
c) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 90 (doksan
beş) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL
puanı kabul edilmeyecektir).

1 MÜTERCİM

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından Mütercim- Tercümanlık veya Çeviribilim veya İngiliz Dili ve
Edebiyatı bölümlerinden veya İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden veya %100 İngilizce eğitim veren
siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri
veya bölümlerinden veya %100 İngilizce eğitim veren endüstri mühendisliği veya işletme mühendisliği
lisans programlarından mezun olmak,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
c) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 90 (doksan
beş) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL
puanı kabul edilmeyecektir)

1 ŞOFÖR

a) Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
b) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 60 veya üzeri puan almış
olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
d) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
e) Psikoteknik belgesine sahip olmak,
f) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,
g) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.

1 PROGRAMCI

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde
mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders
aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. Ayrıca, Visual
Basic veya PHP veya C ve türevi dillerine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı yazılım sertifikasına sahip
olmak.
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 puan türünden en az 50 puan
almış olmak

1 PROGRAMCI

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde
mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders
aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. Ayrıca, Visual
Basic veya PHP veya C ve türevi dillerine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı yazılım sertifikasına sahip
olmak.
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 puan türünden en az 50 puan
almış olmak

1 TEKNİSYEN

Sıhhi tesisat alanı için:
a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri,
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis Dallarının herhangi birinden mezun
olmak,
b) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURU

Başvuru 1 ile 13 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak.  İlan metni için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç