Türkiye Adalet Akademisi en az lise mezunu personel alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Türkiye Adalet Akademisi en az lise mezunu personel alımı yapacak

Türkiye Adalet Akademisi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere en az lise mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi.

Türkiye Adalet Akademisi en az lise mezunu personel alımı yapacak

Türkiye Adalet Akademisi en az lise mezunu personel alımı yapacak.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere en az lise mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik. İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak;

- Türk Vatandaşı olmak,
- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

2- KPSS sınavına girmiş olmak, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanı, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartlarına uygun olması gerekmektedir.

3- Adayların sıralamasının belirlenmesi için esas alınan KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi önce olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya göre sıralama belirlenecektir.

4- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

8- Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon ünvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

9- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak,başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmakla sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

11- Bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime devam ediyor olmamak.

12- Adaylar sadece tek bir ünvan için başvuru yapacaklardır.

ÖZEL ŞARTLAR

A) DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN-ERKEK)

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli erkek personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- 2 (iki) yıllık meslek yüksek okullarının “peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği” ya da benzeri bölümlerden veya Tarım/Ziraat Meslek Lisesi ve dengi okullardan mezunu olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu için KPSSP93 ve KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

B) DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR-ERKEK)

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli erkek personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Ön lisans mezunu olmak,
2- E sınıfı sürücü belgesine (manuel vites) sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01.01.2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine, başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıl süredir sahip olmak,
3- Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak,
4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

C) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK-ERKEK)

Bu pozisyonda 6 sözleşmeli erkek personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Hijyen Belgesi sahibi olmak,
4- Açık ve kapalı alanlarda temizlik, düzenleme, taşıma ve evrak teslimi ve bunun gibi hizmetleri yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
5- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

D) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK-KADIN)

Bu pozisyonda 2 sözleşmeli kadın personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Hijyen Belgesi sahibi olmak,
4- Açık ve kapalı alanlarda temizlik, düzenleme, taşıma ve evrak teslimi ve bunun gibi hizmetleri yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
5- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular 19 Ocak tarihi ile başladı. Başvuru yapacak adayların 31 Ocak'a kadar başvurularını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr platformu üzerinden tamamlaması gerekmektedir. İlan Metni İçin TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç