Türk-Alman Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu personel ve işçi alımı yapacak 2023

Türk-Alman Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu personel ve işçi alımı yapacak 2023

Türk-Alman Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda en az ortaöğretim mezunlarından personel alımı yapılacağına yer verildi.

İş İlanları 6 Mart 2023 00:45 0
Türk-Alman Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu personel ve işçi alımı yapacak 2023

Türk-Alman Üniversitesi personel ve işçi alımı yapacak.

Türk-Alman Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro personeli, mühendis, işçi gibi kadrolara yapılacak alımın başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
b.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
e.Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak).
f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek
taraflı feshetmemiş olmak.
g.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde
feshedilecektir

KADROLAR

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç