Türasaş işçi alımı başvurusu başladı

Türasaş işçi alımı başvurusu başladı

Türasaş tarafından yayınlanan ilanda işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru detayları yazımızda.

İŞKUR İlanları 16 Ocak 2023 14:03 0
Türasaş işçi alımı başvurusu başladı

Türasaş işçi alımı ilanı yayınlandı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi İŞKUR'da duyuru yayınladı ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara yapılacak alımla ilgili remsi duyuru şu şekilde:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizde istihdam edilmek üzere, Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş
sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi işçi alımı yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR
İşçi olarak alınacaklarda;
1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile
kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını aşmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde /
mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan
beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri
iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde
teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi
beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı
olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve
Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1. Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 16/01/2023-
20/01/2023 tarihleri arasında yapacaktır.
2. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve
meslek dalı için başvuru yapabilecektir.
3. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, ön lisans mezunu olması şartıyla KPSS puanı ve
sözlü sınav ile belirlenecektir.
4. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu”
gereği arşiv araştırması yapılacaktır.
5. Atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile ilgili
diğer hususlar https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

Alınacak adaylar raylı sistemler teknolojisi teknikeri, NC/CNC tezgah operatörü ve makine teknolojisi teknikeri  kadrolarında istihdam edilecek. 

Yorumlar (0)

Seç