TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu başladı 2023

TÜRASAŞ tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri finans7.com'da.

İŞKUR İlanları 13 Mart 2023 10:27 0
TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu başladı 2023

TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu başladı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi İŞKUR'dan personel alımı yapacak. Yayınlanan işçi alımına baktığımızda başvuru bilgilerinin şu şekilde olduğu görüldü:

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını aşmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde /
mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır,
7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi
atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen
belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim
süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik
rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır
ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır. 

BAŞVURU

İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İlan metni için TIKLAYIN

FİNANS7.COM | ANKARA

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç