TÜİK 55 Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu Devam Ediyor! İşte Başvuru Şartları
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

TÜİK 55 Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu Devam Ediyor! İşte Başvuru Şartları

Türkiye İstatistik Kurumu, 55 sözleşmeli personel alımı başvurusu devam ediyor! İşte başvuru şartları, başvuru ekranı ve detaylar...

TÜİK 55 Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu Devam Ediyor! İşte Başvuru Şartları

TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, 55 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İşte alım yapılacak olan pozisyonlar, başvuru şartları ve detaylar...

Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

Anketör 28 Kişi

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 22 Kişi

Teknisyen (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) 3 Kişi

Teknisyen (İnşaat Teknolojisi) 1 Kişi 

Teknisyen (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) 1 Kişi 

Başvuru Şartları Nedir?

1.1.GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak,
c. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
d. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSS P3 ve
ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının,
başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
e. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor
olmak,
g. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri
halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

ANKETÖR

a. Son başvuru tarihi itibarıyla yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yurt dışındaki
üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık lisans bölümlerinin; İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar
Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonometri, Ekonomi,
Ekonomi ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun
olmak,
b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puan
türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en
yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyonun 4 katı aday
arasına girmek,
c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış
olmak (01.01.1994 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),
d. Tercihen Mesleki Yeterlilik Kurumundan Anketörlük belgesi almış olmak,
e. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

a. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan
türünden asgari 55 (elli beş) ve daha yukarı puan almış olmak,
c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar
başvurabilecektir.),
d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,
e. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

TEKNİSYEN (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
alanından mezun olmak,
b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan
türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,
c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar
başvurabilecektir.),
d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

TEKNİSYEN (İnşaat Teknolojisi)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak,
b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan
türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,
c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar
başvurabilecektir.),
d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

TEKNİSYEN (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından
mezun olmak,
b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan
türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,
c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar
başvurabilecektir.),
d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Adaylar başvurularını, 24/06/2024 (09:00) – 08/07/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet
üzerinden “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

İstenilen belgeler;

1. Diploma veya mezuniyet belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması
durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)
2. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
“Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir. (Sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.)
3. KPSS Sonuç Belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır.)
4. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak
görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili eski kurumlarından
alınmış onaylı hizmet belgesini “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
(Söz konusu belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5. Anketör pozisyonuna müracaat edecek adayların Anketörlük Belgesi, (Varsa sisteme
yüklenmesi gerekmektedir.)
6. Anketör pozisyonuna müracaat edecek adaylar için; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya
ve seyahat etmeye elverişli olduğunu beyan etmek, (Söz konusu belge atama esnasında
talep edilecektir.)
7. Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin bilgiler e-devlet üzerinden sisteme otomatik
yüklenecektir.

Tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için ücretsiz olan mobil uygulamamızı indirebilirsiniz:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com I Yusuf Akıncı I Ankara
Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç