TÜBİTAK KPSS'siz Kadrolu Memur Alımı Başvurusu Başladı: İşte Tübitak İş Başvuru Sistemi 2022

TÜBİTAK KPSS'siz Kadrolu Memur Alımı Başvurusu Başladı: İşte Tübitak İş Başvuru Sistemi 2022

TÜBİTAK bünyesine , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 70 memur alımı yapılacağı açıklandı.

KPSS'siz Personel Alımı 18 Tem 2022 00:44 2
TÜBİTAK KPSS'siz Kadrolu Memur Alımı Başvurusu Başladı: İşte Tübitak İş Başvuru Sistemi 2022

TÜBİTAK KPSS'siz 70 personel alımı yapacak.

TÜBİTAK tarafından az önce bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS'siz kamu personeli ve memur alımı yapıalcağına yer verildi. Biz de bu yazımızda ilanın detaylarına yer verdik.

KADROLAR VE ŞARTLARI

Her kadro için şartlar ve detaylar şu şekilde:

12 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Alımı

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
veya Telekomünikasyon Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak

3 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Alımı

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği, Yönetim Bilişim
Sistemleri, Elektronik Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği veya
Telekomünikasyon Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak

* Bilgi güvenliği alanında en az 3 (üç)
yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

6 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Alımı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik veya Kimya
bölümlerinden birini bitirmiş olmak

4 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Alımı

İstatistik, Matematik, İktisat, Ekonomi
veya Psikoloji bölümlerinden birini
bitirmiş olmak

4 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Alımı

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri ve Mühendisliği, Yönetim
Bilişim Sistemleri, İstatistik ve
Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim
Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden
birini bitirmiş olmak

3 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Alımı

Çevre Mühendisliği, Biyomedikal
Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya
Mühendisliği, Matematik Mühendisliği,
Fizik Mühendisliği, Kimya, Matematik
veya Fizik bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.

1 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Alımı

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve
Sistem Mühendisliği, Sistem
Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Alımı

Makine Mühendisliği, Uzay
Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği,
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak
ve Uzay Mühendisliği, Uçak
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,
Mekatronik Sistemler Mühendisliği,
Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak

2 Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı

Mühendislik Bölümleri, Öğretmenlik
Bölümleri, Fizik, Kimya, Biyoloji veya
Matematik bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.

* Eğitim alanında faaliyet gösteren
kurumlarda; teknoloji eğitimleri
(eğitim yönetimi, teknolojiye duyulan
ilgiyi artırmaya yönelik yarışma,
konferans, festival, organizasyon,
yönetim ve koordinasyon vb.)
alanında en az 3 (üç) yıl mesleki
tecrübeye sahip olmak.

2 Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Eğitim Yönetimi, Yönetim
Bilişim Sistemleri veya Mühendislik
bölümlerinden birini bitirmiş olmak

* Eğitim alanında faaliyet gösteren
kurumlarda, teknoloji firmaları
bünyesinde kurulan
akademilerde/eğitim ekibinde;
öğrenme ve eğitim teknolojileri,
program tasarlama, yürütme ve
organizasyon vb. alanlarda en az 3
(üç) yıl mesleki tecrübeye sahip
olmak.

2 Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı

İktisat, Ekonomi, İşletme, Yönetim
Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Pazarlama, Maliye, Ekonometri,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, Mühendislik Bölümleri, Fizik,
Kimya, Biyoloji veya Matematik
bölümlerinden birini bitirmiş olmak

*Özel sektör veya kamu
kuruluşlarında; finansal araçların
kullanımı, firma değerleme, yatırım,
yenilik finansmanı, girişim
finansmanı, girişim sermayesi
uygulamaları vb. alanlarda en az 3
(üç) yıl mesleki tecrübeye sahip
olmak

2 Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı

İktisat, Ekonomi, İşletme, Yönetim
Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Pazarlama, Maliye, Ekonometri,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, Mühendislik Bölümleri, Fizik,
Kimya, Biyoloji veya Matematik
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

* Teknoloji geliştirme
bölgelerinde/merkezlerinde, özel
kuluçka merkezlerinde ve firmalar
bünyesinde düzenlenen girişimcilik
programlarında veya üniversite
teknoloji transfer ofislerinin
girişimcilik bölümlerinde; program
tasarlama, yürütme, organizasyon
vb. alanlarda en az 3 (üç) yıl mesleki
tecrübeye sahip olmak.

3 Uzman Yardımcısı Alımı

Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar,
Resim, Resim-İş Öğretmenliği (Grafik
Anasanat Dalı), Resim Öğretmenliği
(Grafik Anasanat Dalı), Resim-Baskı,
Görsel İletişim Tasarımı, Medya ve
Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar
Öğretmenliği, Görsel Sanatlar ve
Görsel İletişim Tasarımı veya Görsel
Sanatlar ve Tasarımı bölümlerinden
birini bitirmiş olmak

3 Uzman Yardımcısı Alımı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği bölümünü birini bitirmiş
olmak

2 Uzman Yardımcısı Alımı

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya
veya Biyoloji bölümlerinden birini
bitirmiş olmak

2 Uzman Yardımcısı Alımı

Fizik Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği
veya Matematik Öğretmenliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4 Uzman Yardımcısı Alımı

İktisat, Ekonomi, İşletme, Yönetim
Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler,
Maliye, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya
Bilimleri veya Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.

1 Uzman Yardımcısı Alımı

İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş
olmak

1 Uzman Yardımcısı Alımı

Elektrik Mühendisliği veya ElektrikElektronik Mühendisliği bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.

1 Uzman Yardımcısı Alımı

Makine Mühendisliği veya Makine ve
İmalat Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak

4 Uzman Alımı

İktisat, Ekonomi, İşletme, Yönetim
Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Maliye, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya
Bilimleri veya Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.

* Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki
tecrübeye sahip olmak.

1 Uzman Alımı

İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş
olmak

* Alanında en az 5 (beş) yıl mesleki
tecrübeye sahip olmak

1 Avukat Alımı

Hukuk Fakültesini bitirmiş olmak.

* Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
* Avukat olarak en az 5 (beş) yıl
mesleki tecrübeye sahip olmak.
(zorunlu staj sonrası

1 Avukat Alımı

Hukuk Fakültesini bitirmiş olmak.

* Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
* Avukat olarak en az 5 (beş) yıl
mesleki tecrübeye sahip olmak.
(zorunlu staj sonrası

1 Avukat Alımı

Hukuk Fakültesini bitirmiş olmak.

* Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
* 01.01.1997 tarihi ve sonrasında
doğmuş olmak

1 Avukat Alımı

Hukuk Fakültesini bitirmiş olmak.

* Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
* 01.01.1997 tarihi ve sonrasında
doğmuş olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 8 Ağustos 2022 tarihine kadar https://kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (2)

Seç


Ziyaretçi 30 Gün Önce
Kullanıcı girişi yapamıyorum 😥
Ziyaretçi 31 Gün Önce
İşe ihtiyacım var