TÜBİTAK KPSS'siz 71 memur alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

TÜBİTAK KPSS'siz 71 memur alımı yapacak

TÜBİTAK KPSS puan şartı aranmadan 71 personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

TÜBİTAK KPSS'siz 71 memur alımı yapacak

TÜBİTAK 71 memur alımı yapacağını duyurdu.

TÜBİTAK tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında KPSS puan şartı aranmadan kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda kadrolar ve mezuniyet şartına yer verilirken başvuru ekranının da açıldığı ve başvuruların başladığına yer verildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR? HANGİ KADROLARA ALIM VAR?

TÜBİTAK personel alımı şartları ve kadrolaru:

Bilimsel Programlar Uzmanı ve üzeri Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi
sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yapay
Zeka Mühendisliği veya Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda
bitirebilecek durumda olmak

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda
olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler
Biyoloji, Biyoloji, Biyokimya veya Kimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek
durumda olmak

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Nanoteknoloji
Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim
Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Matematik Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak. 

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Biyoenformatik ve Genetik, Biyoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyoteknoloji,
Moleküler Biyoteknoloji Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Eczacılık
bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Psikoloji, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Şehir ve Bölge Planlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Tarih,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi
sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Ziraat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve diğer fakülteler altında yer alan Su
Ürünleri ile ilgili bölümler (Su Ürünleri Mühendisliği, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Avlama ve İşleme Teknolojisi
Bölümü, Su Ürünleri Bölümü, Deniz Bilimleri Bölümü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği vb.), Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği veya
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme
Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik, Matematik
Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi,
Veteriner Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek
durumda olmak.

Uzman Yardımcısı
İktisat, Ekonomi, İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi
ve Uluslararası ilişkiler, Maliye, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya Bilimleri veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri birini bitirmiş olmak veya 2023-
2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi
sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Kıdemli Uzmanı ve üzeri Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak

Uzman ve üzeri
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri
ve Sistem Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, İstatistik, Fen
Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği veya Biyoloji Öğretmenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak

Uzman ve üzeri
İktisat, Ekonomi, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Ekonometri,
Aktüerya Bilimleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan ve
Toplum Bilimleri, Coğrafya, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden birini bitirmiş olmak

Uzman Yardımcısı
İktisat, Ekonomi, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Maliye, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya Bilimleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş
olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği,
Metalurji Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,
Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Biyomühendislik, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi
sonunda bitirebilecek durumda olmak
veya
Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümlerden birini bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilgi
Teknolojileri veya Bilişim Uygulamaları anabilim dallarından birinde yüksek lisans öğrencisi/mezunu veya doktora öğrencisi olmak

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi veya Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz
dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak

Bilimsel Programlar Uzmanı ve üzeri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve
Nanoteknoloji Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği,
Metalurji Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,
Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Biyomühendislik, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak
veya
Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümlerden birini bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilgi
Teknolojileri veya Bilişim Uygulamaları anabilim dallarından birinde yüksek lisans öğrencisi/mezunu veya doktora öğrencisi/mezunu olmak.

Bilimsel Programlar Uzmanı ve üzeri
İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi veya Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak
veya
Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerden birini bitirdikten sonra İktisat, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Politikaları,
Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, İşletme ve Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, İstatistik, İstatistik
ve Bilgisayar Bilimleri veya Ekonometri programlarının birinde yüksek lisans öğrencisi/mezunu veya doktora öğrencisi/mezunu olmak

Uzman ve üzeri
İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi
Yönetimi, İşletme Enformatiği, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme-Ekonomi, Aktüerya Bilimleri, Ekonometri,
İstatistik, İşletme, Yönetim Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İletişim,
İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Çalışmalar, Pazarlama veya Maliye bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Uzman Yardımcısı
İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Ekonomi,
Ekonomi ve Finans, İşletme-Ekonomi, Aktüerya Bilimleri, Ekonometri, İstatistik, İşletme, Yönetim Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme veya Maliye bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim
Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Uzman Yardımcısı
İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme-Ekonomi, Aktüerya Bilimleri, Ekonometri, İşletme, Yönetim Bilimleri, Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Maliye bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak

Uzman ve üzeri
Gazetecilik, Basın ve Yayın, Kültür ve İletişim Bilimleri, Kültürel Çalışmalar, Medya ve Görsel Sanatlar, Radyo, Televizyon ve Sinema, Radyo ve
Televizyon, Sinema ve Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, İletişim, İletişim
Bilimleri, Medya ve İletişim, Yeni Medya, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yeni Medya ve İletişim, İktisat, Reklamcılık, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Çalışmalar, Avrupa Birliği İlişkileri, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme-Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Pazarlama, İşletme, Yönetim Bilimleri,
Maliye, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji veya Psikoloji bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Uzman Yardımcısı
İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Muhasebe veya
Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda
olmak.
Bilimsel Programlar Uzmanı ve üzeri Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimi
ve Mühendisliği veya Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak

Bilimsel Programlar Uzmanı ve üzeri Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik – Elektronik
Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Bilimsel Programlar Uzmanı ve üzeri Biyomedikal Mühendisliği ve Tıp Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Bilimsel Programlar Uzmanı ve üzeri Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası Çalışmalar, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği İlişkileri, Endüstri Mühendisliği, İşletme
Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz
dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal
Mühendisliği, Biyoenformatik ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Eczacılık veya Tıp Fakültesi bölümlerinden birini bitirmiş olmak
veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Çevre Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya veya Kimya ve Süreç
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Mühendislik, Yaşam ve Doğa Bilimleri, İktisadi-İdari Bilimler, Sosyal Bilimler fakültelerinden ve bu fakültenin bölümlerine denk olan birini bitirmiş olmak
ve Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, İşletme ve Teknoloji
Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Ekonometri, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği
veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal
Mühendisliği, Biyoenformatik ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Eczacılık veya Tıp Fakültesi bölümlerinden birini bitirmiş olmak
veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri
Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek
durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve
Uygulamalı Kimya, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem
Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Enerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak bölümlerinden birini
bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak. 

Uzman Yardımcısı
İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Maliye, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya Bilimleri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans,
Finansal Ekonometri, Ekonometri, Bankacılık ve Finans veya Bankacılık bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz
dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak

BAŞVURU

İlana başvurular (https://kariyer.tubitak.gov.tr) adresi üzerinden alınıyor. 12 Aralık'ta başvurular başladı ve son başvuru 21 Aralık 2023. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç