TPAO 450 personel alımı ilanı geldi: Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alımı 2023

TPAO 450 personel alımı ilanı geldi: Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alımı 2023

TPAO tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 450 personel alımı başvuru duyurusuna yer verildi.

İşçi Alımı 24 Mayıs 2023 10:41 0
TPAO 450 personel alımı ilanı geldi: Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı işçi alımı 2023

Son dakika: TPAO işçi alımı duyurusu geldi.

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 450 işçi alımı yapılacağına yer verildi. Yapılan açıklamada şirketin artan arama ve üretim faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz keşifleri sonucunda yeni personel ihtiyacı olduğuna yer verildi. 2023 yılında Ankara'da merkez teşkilatına ve Batman, Trakya, Adıyaman ve Şırnak bölgelerindeki taşra teşkilatına 450 personel alımı yapılacağına yer verildi.

ŞARTLAR NE OLACAK*

Başvuruya ilişkin genel şartlar şu şekilde olacak:

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, alım işlemleri gerçekleştirilecek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği için tıklayınız

2. İlanlar, Türkiye İş Kurumu üzerinde 2023 yılı Mayıs sonu itibariyle yayımlanmaya başlayacak ve başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılacak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18-35 yaşında olmak
Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53-1/a Maddesi)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.
Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.
Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.

MEZUNİYET ŞARTI NEDİR?

Toplamda 450 personel alımı yapılacağı açıklandı. 175'i lisans, 275'i ön lisans olmak üzere toplamda 450 personel alımı yapılacak. Açıklama metni için TIKLAYIN

BAŞVURULAR BAŞLIYOR

İlana başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak. TPAO'nun bugün yayınlanan duyurusunda personel alımı başvuru tarihine yer verilmedi. Ancak duyurunun gelmesi sonrası ilanın kısa sürede ghelmesi bekleniyor. Başvurular başladığında haberdar olmak için uygulamamızı aşağıdaki linklerden indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç