TP OTC burs başvuru formu yayınlandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

TP OTC burs başvuru formu yayınlandı

TP OTC 2023 2024 eğitim öğretim yılı burs başvuru duyurusu geldi ve başvurular internetten alınmaya başladı. İşte başvuru bilgileri.

İş Dünyası 20 Ağu 2023 18:53 0
TP OTC burs başvuru formu yayınlandı

TP OTC burs başvurusu.

Türk Petrolleri tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 2023 2024 eğitim öğretim yılı burs başvurusunun başladığına yer verildi. Yayınlanan burs duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

2023-2024 akademik yılı için Lisans Burs Programı başvuruları ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacaktır. Başvurular www.tp-otc.com adresinde yer alan online form doldurularak gerçekleştirilecektir. Yapılan başvurular Ekim ayı itibariyle değerlendirilecek olup olumlu değerlendirilen adaylar görüşmeye çağrılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2023

Ek yerleştirme sonuçlarına yönelik duyuru ayrıca yapılacaktır.

Adayların lisans bursu başvurusu için sahip olması gereken genel koşullar:
T.C. vatandaşı olması,
ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda TP-OTC tarafından belirlenen lisans programlarına yönelik sıralama içerisinde yer alması,
Yurt içinde veya yurt dışında, daha önce herhangi bir lisans veya ön lisans derecesine sahip olmaması,
Sınavın yapıldığı yıl, TP-OTC tarafından belirlenen lisans programlarından birine kesin kayıt yaptırmış olması,
Çift anadal programı hariç olmak üzere aynı anda başka bir lisans ya da ön lisans programında kayıtlı bulunmaması.

Bursluluk ve devam koşulları sayfasında konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Burslular, kayıtlı oldukları programın ÖSYM Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam eder. Burslunun, normal öğrenim süresi içerisinde lisans programını tamamlamaması halinde bursu kesilir.
Burslulara kayıtlı oldukları programın varsa seçmeli ya da  zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Hazırlık sınıfı sonunda okulun belirlediği başarı kriterlerini sağlayamayan öğrencinin bursu kesilir.
Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadır. Eğitimlerine ara verenler ya da bırakanların bursları kesilir. TP-OTC tarafından oluşturulan Komisyonun kabul edeceği mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz; ancak eğitime devam etmeleri halinde bursluluk süresi bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen azami süreyi geçmeyecek şekilde burs verilmeye devam edilir.
Lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,80/4 veya 70/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu kontrol edilirken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen genel not ortalaması dikkate alınır.
Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.
Burslu lisans öğrencisi, aynı bölümde kalmak koşulu ile farklı üniversitelere yatay geçiş yapabilir. Burslunun bölümü dışında burs verilen başka bir bölüme geçmesi halinde bursluluğunun devamı komisyon onayına tabidir. Burslunun TP-OTC burs listesinde yer almayan bir bölüme geçmek istemesi halinde bursluluğu sona erer.
Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder. Değişim programına katılan bir öğrencinin dönemi/yılı başarılı bir ekilde tamamlamasına rağmen eğitim süresinin uzaması durumunda burs ödemesi bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen normal eğitim süresine ek olarak en çok 1 yıl süreyle yapılır.
Bu Yönerge uyarınca burs almaya hak kazanan öğrenci, kendisini eğitimi sonrasında TP-OTC dışında başka bir kurum, kuruluş veya şirkette çalışma zorunluluğu altına sokacak şekilde burs, destek ve kredi almamayı taahhüt eder. Kendisini TP-OTC dışında başka bir yerde çalışma taahhüdü doğuracak burs alması halinde TP-OTC bursluluğu sona erer. Öğrenci bu durumun öğrenilmesi tarihine kadar aldığı TP-OTC burs tutarını yasal faiziyle birlikte geri öder.
Lisans programını başarıyla tamamlayan burslular TP-OTC’de 4 yıl süreyle zorunlu hizmetlerini ifa etmeyi taahhüt eder. Bu konuda bursludan bursluluk süresi başlamadan önce taahhütname alınır.
Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hâl döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

BAŞVURU

Başvuru formu için "https://tp-otc.com/burs-basvuru-formu/" adresine gitmeniz gerekmektedir. Kadın erkek adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç