Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 127 memur personel alımı kadroları açıklandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 127 memur personel alımı kadroları açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yayınlanan duyuruda personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 127 memur personel alımı kadroları açıklandı

TMO 127 memur alımı yapacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan son dakika açıklamasında farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 127 memur personel alımı yapılacağına yer verildi.

28 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika açıklamasına baktığımızda işe alınacak personellerin birçok kadroda istihdam edileceği görülürken kadro ihdasının yapıldığı, ihdasın yapılmasındna sonra yakın zamanda personel alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanın başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

-Türk vatandaşı olmak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

KADROLAR

Personel alımında kadroların şu şekilde olacağı açıklandı.

2 başmüfettiş
5 müfettiş yardımcısı

30 memur
30 anbar memuru

60 mühendis

İlan önümüzdeki günlerde yayınlandığında haberdar olmak için UYGULAMAMIZI TIKLA İNDİR

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç