Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alımının başvuru bilgileri ve detayları yazımızda.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı yapacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan son dakika açıklamasına baktığımızda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesine hemşire, diyetisyen ve şoför alımı yapılacağı görüldü. En az lise mezunları arasından KPSS puan sınırı olmadan yapılacak söz konusu personel alımında adaylar mülakatlara alınmayacak. Sadece KPSS puan sıralaması dikkate alınacak. 

"Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007
tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre Lisans mezunları için
2022 Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayınlanan söz konusu personel alımının başvurusuna dair detaylar şu şekilde:

KJİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Personel alımı başvuru şartları şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Başvuru bilgileri ve kılavuzu içöin TIKLAYIN

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (0)

Seç