Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 50 KPSS ile en az lise mezunu 62 personel alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 50 KPSS ile en az lise mezunu 62 personel alımı yapacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 50 KPSS ile en az lise mezunu 62 personel alımı yapacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 62 personel alımı yapacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 50 KPSS ile 62 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Sağlıkçı, güvenlik görevlisi, hasta bakıcı, temizlik görevlisi, büro personeli, sekreter, hizmetli ve teknisyen gibi kadrolara yapılan personel alımında şartlar şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B-DİĞER ŞARTLAR (Tüm pozisyonlar için)
- İlanda belirtilen şartları taşımak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri
(ruhsal-fiziksel) bulunmamak,
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) çalışmayı kabul etmek,
- Herhangi bir engelli raporu olmamak,
- Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmayı kabul etmek (Tüm pozisyonlar için)
- Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı
sağlık raporu istenecektir.
- Çalışma deneyiminde pozisyonun karşısında belirtilen SGK/İŞKUR meslek kodları ve
SGK kayıtları dikkate alınacaktır.
- İlanda belirtilen meslek kodlarındaki ilan yayım tarihi öncesi çalışma deneyimleri
değerlendirmeye alınacaktır.
- İlan başvuru tarihlerindeki SGK/İŞKUR meslek kodu düzelti veya değişiklikleri kabul
edilmeyecektir.
ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan,
-Ortaöğretim mezunları için 2022 sınavı P94 puanı,
-Önlisans mezunları için 2022 sınavı P93 puanı,
-Lisans mezunları için 2022 sınavı P3 puanı değerlendirilecektir.

1.C-KORUMAVEGÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR (*)
- İlanda belirtilen şartları taşımak
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il/ilçe) iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde /nöbet
usulüyle çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.
- Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olmak.
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan
şartları taşımak.
-5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz
edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
-Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması, Atanmaya
hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)
-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
-Kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son
iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak
-Erkeklerde 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son
iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak
- Boy/kilo ölçümü kamu sağlık kurumlarında yaptırılacak olup alınacak belge başvuru
belgelerine eklenecektir.

1.D-HASTABAKICI (Hastane Hizmetlisi)GÖREVLERİ (**)
a) Kişisel hazırlık yapmak,
b) Odaları havalandırmak,
c) Hasta etejerlerini düzeltmek,
d) Hasta yataklarını yapmak,
e) Hasta yemek masalarını hazırlamak/toplamak,
f) Hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb.) toplamak,
g) Muayene odalarının örtülerini değiştirmek,
h) Hasta dosyalarını, konsültasyon kağıtlarını, ilaç ve tıbbi malzemeleri, hasta
numunelerini (kan, idrar vb.) ilgili birimlere götürmek,
i) Hastayı muayene ve tetkik için ilgili birime götürmek,
j) Hastaya banyo yapmada yardımcı olmak,
k) Hastanın yemek yemesine yardımcı olmak,
l) Hastanın boşaltım ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmak,
m) Hastanın el ve yüz temizliğinde hemşireye yardımcı olmak,
n) Hasta elbiselerini değiştirmek/yardım etmek,
o) ERCP, LP gibi işlemler sırasında doktor ve hemşireye yardımcı olmak,

BAŞVURU BELGELERİ
a) SGK Hizmet Dökümü (barkodlu e-Devlet kapısı çıktısı)
b) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için sağlık kurumlarından alınan boy/kilo
belgesi
c) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için özel güvenlik kimlik kartı
*İstenen belgeler pdf formatında yüklenecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular 29.04.2024-13.05.2024 tarihleri arasında e- Devlet üzerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden yapılacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç