Tofaş Türk Otomobil Fabrikası temettü tarihi ve miktarı belli oldu TOASO
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası temettü tarihi ve miktarı belli oldu TOASO

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası temettü kararı aldı. Temettü miktarı ve 2024 yılı kar payı ödeme tarihi yazımızda.

Borsa 28 Mart 2024 0
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası temettü tarihi ve miktarı belli oldu TOASO

TOASO temettü dağıtacak.

Tofaş tarafından bir açıklama yapıldı. "2023 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı hakkında" başlığı ile KAP'a bildirimde bulunan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, kar payı dağıtımı yapacağını duyurdu. 4 Mart tarihinde alınan karar için konu, 28 Mart tarihinde genel kurul gündemine alındı ve görüşüldü.

KAP şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 15.083.439.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplandığı üzere toplam 49.255.713 TL'dir

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %2000,00 oranında toplam 10.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %2000,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 20,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %2000,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 20,00 Kr, net 18,00 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 04 Nisan 2024 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.

TEMETTÜ TARİHİ BELLİ OLDU

Bu açıklamaya göre temettü 4 Nisan'da elinde hisse olanlara 8 Nisan tarihinde verilecek.

NE KADAR VERİLECEK?

1 lot başına 18 liralık temettü dağıtımı olacak. Sizce yeterli mi? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

Sorumluluk reddi beyanı: Haberde yer alan bilgiler finans7 yatırım tavsiyesi değildir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç