TMO, ekmeklik buğday unu alımı ihalesi yapacak

TMO, ekmeklik buğday unu alımı ihalesi yapacak

TMO tarafından yapılan son dakika açıklamasında ekmeklik buğday unu alımı ihalesi düzenleneceğine yer verildi.

Tarım 28 Şubat 2023 12:29 0
TMO, ekmeklik buğday unu alımı ihalesi yapacak

TMO buğday alımı için ihale düzenleyecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bir açıklama yapıldı. İlan.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında 25 kiloluk torbalar şeklinde 10 bin tonluk buğday alımı yapılacağına yer verildi. Ekmeklik buğday unu ile mal değişiminin yapılması ve teminin sağlanarak deprem bölgesine gönderileceği açıklandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketleri sonrasında sivil halkın acil gıda ihtiyacının temin edilebilmesi amacıyla TMO tarafından 25 kg’lık çuvallar halinde 10.000 ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun ekmeklik buğday ile mal değişiminin yapılması ve temini sağlanan unların afet bölgesinde TMO’nun belirleyeceği adreslere teslimi işidir" ifadelerini kullandı.

İHALE NASIL YAPILACAK? NE ZAMAN OLACAK?

İhalenin nasıl yapılacağına, ne zaman yapılacağına dair bilgiler şu şekilde verildi:

"İhale, TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre “Kapalı Zarfla Teklif Alma” ve akabinde 22/1 maddesine göre “Pazarlık Yöntemi”ne göre 03.03.2023 günü saat 10:30’da TMO Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Teklif zarfları ihale günü saat 10.20’ye kadar Müdafaa Cad. No:18 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan TMO Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden verilecektir.

Bu ihaleye verilecek teklifler 11.03.2023 günü, saat 18:00’a kadar geçerli olacaktır.

Geçici ve Kesin teminat miktarları ile geri verilme şartlarına ilişkin hükümler şartnamede belirtilmiştir.

İhale ile ilgili şartname, aşağıda açık adresi bulunan TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanlığından veya TMO Taşra Başmüdürlük/Şube Müdürlüklerinden bedelsiz olarak alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de temin edilebilecektir.

Bu ihale 4734 sayılı kanun yönünden kapsam dışında olup 2886 sayılı kanuna tabi değildir. İhale TMO İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmakta, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir"

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç