Tiski KPSS'siz personel ve işçi alımı başvuru ekranı açıldı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Tiski KPSS'siz personel ve işçi alımı başvuru ekranı açıldı 2023

TİSKİ tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında KPSS şartsız personel alımı başvurusunun başladığına yer verildi. İlan yazımızda.

Tiski KPSS'siz personel ve işçi alımı başvuru ekranı açıldı 2023

TİSKİ personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Türkiye Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan son dakika açıklamasında personel alımı başvurularının başladığına yer verildi. İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi:

96 beden işçisi
16 şoför - yük taşıma
2 makine teknisyeni
7 operatörü - kazıcı ve yükleyici
3 elektrik teknisyeni

Kadroların özel şartları tablosu için TIKLAYIN

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir:

a)Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olmak.

b)657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı A bendinin;

   1. Türk Vatandaşı olmak,

   4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

   5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  6. Askerlik durumu itibariyle;
     a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
     b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
     c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartlarını taşımak.

c)22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ç)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

d)Kanun ya da Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

e)Başvuracağı iş pozisyonuna ait EK-1’de yer alan özel şartları taşımak.

f)Başvurular, en fazla 1 (bir) iş pozisyonuna yapılacak olup, 1 (bir) den fazla iş pozisyonuna başvurulamayacaktır. Başvuru belgelerinde eksiklik tespit edilen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

g)Başvuru yapan adayın yakın akrabalarının Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ Genel Müdürlüğü veya bağlı şirketlerinde çalışmıyor olması. (Dede, Anne, Baba, Eş, Çocuk ve Kardeş)

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı ve 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Başvurular "https://trabsu.com.tr/EAP/Basvuru/Giris" adresi üzerinden alınacak. Kadın erkek adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç