Tillo Belediyesi VHKİ, Mühendis, Şoför, VHKİ ve Memur , Evlendirme Memuru Alımı Yapacak

Tillo Belediyesi VHKİ, Mühendis, Şoför, VHKİ ve Memur , Evlendirme Memuru Alımı Yapacak

Tillo Belediyesi bünyesine ikamet şartı olmadan memur alımı yapılacağı açıklandı. İlan detayları yazımızda.

Kamu 10.6.2022 17:38 0
Tillo Belediyesi VHKİ, Mühendis, Şoför, VHKİ ve Memur , Evlendirme Memuru Alımı Yapacak

Tillo Belediyesi memur alımı yapacak.

Siirt Tillo Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından kadrolu memur alımı yapılacağına yer verildi. Memur, VHKİ, Mühendis, Evlendirme Memuru ve Şoför kadrolarına yapılan personel alımlarında başvurular 25 ile 27 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. 

"Tillo Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır" ifadeleri ile yayınlanan personel alımı duyurusunda başvuru detayları şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. 

- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak,2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU

İlana başvurular 25-27 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Başvuru formu yayınlandığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

İLAN METNİ

İlana başvurular belirtilen tarihlerde, internet üzerinden ya da belediyeye yapılacak. İlan metni için TIKLAYIN

Kaynak: Finans7.com

Yorumlar (0)

Seç