TikTok, TSK personellerine yasaklanıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

TikTok, TSK personellerine yasaklanıyor

TSK personelleri hakkında yeni açıklama geldi ve TikTok'un askerler için yasaklanacağı bildirildi.

Bilim ve Teknoloji 30 Mayıs 2024 3
TikTok, TSK personellerine yasaklanıyor

Son dakika: TikTok'a ilk yasak geliyor.

Tiktok hakkında son dakika haberi geldi. Gelen haberde TSK personellerine TikTok kullanmayı yasaklayan düzenlemenin meclise sunulduğuna yer verildi.

TBMM'den bir so ndakika haberi geldi. Gelen haberde TSK personellerine ilişkin düzenlemenin komisyondan geçtiği bildirildi. Komisyondan geçen düzenleme ile personellere bazı kısıtlamalar gelecek.

Söz konusu kanun teklifinin özeti şu şekildeydi:

"Teklif ile; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan personelin bazı özlük hakları ile statülerine dair düzenlemeler yapılması yanında uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaşlarda sözleşme fesih nedenleri, bu hâllerde uygulanacak yaptırımlar ve askeri kaynaktan müfettiş alımına ilişkin usul ve esaslar ile adaylarda aranacak niteliklerin kanunla düzenlenmesi; Harita Genel Müdürlüğü mal ve hizmet sunum bedellerinin ilgili tertibe özel ödenek kaydedilmesi sağlanarak kurum ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edilebilmesi ile Millî Savunma Bakanlığınca elde edilen diğer özel gelirlerin de Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılabilmesi; disiplin cezalarının ve askeri mahaller, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet binaları ile eklentilerinde yapılan önleme aramalarının Mahkemelerce denetlenmesi; Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılma durumunda ödenecek tazminat tutarlarının artırılması; üst düzey komutan, general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbe ve görevlerinin esas alınması ve yine seferberlik tatbikatı ile ferdi seferberlik eğitimlerine katılan ve herhangi bir ödeme alamayan işçi, işsiz, işveren, kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest meslek mensubu yedek personele ödeme yapılabilmesi hususlarına ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır"

Madde 54 ile yapılacak düzenleme şu şekilde açıklandı:

"Madde ile; Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Millî Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç olmak üzere, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçlan ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması durumunda, disiplinin ivedi olarak tesis edilmesi ve caydırıcılığın arttınlması amaçlanmıştır"

TİKTOK YASAKLANACAK

Yapılan son dakika açıklamasında TikTok'un TSK personellerine kısıtlanacağı bildirildi.

Yorumlar (3)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 22 Gün Önce
Ülke geneli yasaklanmalı millete yalanla dolanla kandırıyorlar hem akp nin hemde chp nin aleyhine yalan yanlış videolar paylaşıyorlar
Ziyaretçi 22 Gün Önce
komple yasaklanmalı toplum ahlakını bozuyorlar
Ziyaretçi 22 Gün Önce
hele hareketlere bak dersin butun sorunlar cozulmus ulkeyi tik tok kurtaracak