Ticaret Bakanlığı 60 ticaret uzman yardımcısı alacak 2023

Ticaret Bakanlığı 60 ticaret uzman yardımcısı alacak 2023

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 60 memur alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri ve başvuru şartları yazımızda.

Memur Alımı İlanları 12 Mayıs 2023 00:10 0
Ticaret Bakanlığı 60 ticaret uzman yardımcısı alacak 2023

Ticaret Bakanlığı 60 ticaret uzman yardımcısı alacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında ticaret uzman yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere yapılacak memur alımında başvurular 2 Haziran tarihinde başlayacak. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi
ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen
bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
(Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından
onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız
internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),
ç) Başvuru tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından,
yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin
birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından
bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip
olmak.
e) Giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarından herhangi birinden olmak üzere toplam
üç kez başarısız olan adaylar müteakip giriş sınavlarına başvuru yapamazlar.
f) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek
olup sınav ücretini yatırmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Sınav ücreti yazılı sınavı
gerçekleştirecek üniversite tarafından tahsil edilecek olup ücretin yatırılacağı banka ve hesap
numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ve söz konusu üniversite tarafından ayrıca
ilan edilecektir.
(Başvuru sırasında herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir.)

BAŞVURU

İlanın başvurusu 2 Haziran'da başlayacak. Başvuruya ilişkin bilgiler ve sınav detayları için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç