Ticaret Bakanlığı 419 Personel Alımı Başvurusu Başlıyor

Ticaret Bakanlığı 419 Personel Alımı Başvurusu Başlıyor

Ticaret Bakanlığı 13 farklı unvanda 419 personel alımı başvurusu başlıyor. İşte başvuru detayları...

Memur Alımı İlanları 6 Kasım 2022 19:32 0
Ticaret Bakanlığı 419 Personel Alımı Başvurusu Başlıyor

Ticaret Bakanlığı 13 farklı unvanda 419 personel alımı başvurusu başlıyor. 

Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilatında görevlendirmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. ve 9. dereceli kadrolarda Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. İşte başvuru detayları...

419 PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Bakanlık 13 farklı Öğrenim dalında Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Buna göre 419 kişilik kadro için,

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda
belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) Başvuru tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği
bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

e) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Sınav ücreti yazılı sınavı
gerçekleştirecek üniversite tarafından tahsil edilecek olup ücretin yatırılacağı banka ve hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ve söz konusu üniversite tarafından ayrıca ilan edilecektir.

BAŞVURU NE ZAMAN?

İlana başvurular 7 Kasım tarihinde başlayacak olup 16 kasım tarihinde sona erecek. Başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yorumlar (0)

Seç