Ticaret Bakanlığı 2500 Sözleşmeli Kamu Personel Alımı Başvurusu Başladı (Gümrük Muhafaza, Muayene ve Büro Memuru 2022)

Ticaret Bakanlığı 2500 Sözleşmeli Kamu Personel Alımı Başvurusu Başladı (Gümrük Muhafaza, Muayene ve Büro Memuru 2022)

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alımı başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden bugün başladı.

Sözleşmeli Personel Alımı 21 Kasım 2022 10:12 0
Ticaret Bakanlığı 2500 Sözleşmeli Kamu Personel Alımı Başvurusu Başladı (Gümrük Muhafaza, Muayene ve Büro Memuru 2022)

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında 2 bin 500 kamu personel alımı başvurusunun başladığına yer verldi. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başlayan başvurunun linki ve şartlar detaylar finans7'de.

BAŞVURU ŞARTLARI

Çok uzatmadan başvuru şartlarına geçelim. İşte Ticaret Bakanlığı personel alımında başvuru genel şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

MUAYENE MEMURU ALIMI

Muayene memuru alımı şartları şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi
ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme,
maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve
lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık,
gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara
denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere
denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri
gerekmektedir.),
d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan
türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU ALIMI ÖZEL ŞARTLARI

Gümrük Muhafaza memuru alımında şartlar şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak
(01.01.1992 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi
ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme,
maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve
lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık,
gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara
denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere
denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri
gerekmektedir.),
d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan
türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
e) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
f) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik
bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı,
topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller
bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık
kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde
istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)

BÜRO PERSONELİ ALIMI ÖZEL ŞARTLARI

Büro personeli kadrosuna yapılan alımın özel şartları şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) En az iki yıllık eğitim veren ve yüksekokulların büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, insan
kaynakları yönetimi, adalet, dış ticaret, maliye, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi uygulamaları,
lojistik, bankacılık ve sigortacılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, bilgi yönetimi, bilgisayar
programcılığı ile bilgi teknolojileri ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen
bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden
mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg
formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P93 puan
türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

MEZUNİYET ŞARTI VE KADRO DAĞILIMI

BAŞVURU

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu e devlet kapısı Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınıyor. https://www.turkiye.gov.tr/cbiko-kamu-ise-alim adresi üzerinden başvurular alınıyor. bAŞVURULAR 30 kASIM 2022 TARİHİNE KADAR ALINACAK. 

Kadın erkek diğer adaylar bu sayfada >>> Bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç