Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı: İşte personel alımı KPSS tercihleri başvuru şartları 2023

Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı: İşte personel alımı KPSS tercihleri başvuru şartları 2023

Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı hakkında son dakika açıklaması geldi ve ilana kısa süre kaldığı öğrenildi. İşte şartları.

Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı: İşte personel alımı KPSS tercihleri başvuru şartları 2023

Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı yolda.

Ticaret Bakanlığı 2023 yılı kamu personeli alımı KPSS tercihleri için geri sayımda sona gelindi. Geçen haftalarda açıklama yapan Bakan Bolat, yakın zamanda 1500 denetçi alımı için tercih duyurusu yayınlanacğını ve mülakatsız kamu personeli alımı yapılacağını söyledi.

KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE ATAMA YAPILACAK

Piyasaları denetlemek, daha etkin denetim yapılması ve yapılan denetimlerin piyasaya etkilerinin hızlı şekilde işlenmesi için 1500 yeni denetçi alımı yapılacak. Denetçi yardımcısı olarak alınacak adaylar, aldıkları eğitim ve öğrendikleri iş sonrası piyasada etkin şekilde denetimlere katılacak.

İLAN NE ZAMAN GELECEK?

Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı başvurusu için geri sayımda sona gelindi. Eylül sonunda yayınlanan duyuruda 1500 memur alımı yapılacağına yer verilirken Bakan Bolat 17 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanımızdan aldığımız izinle çok yakında, birkaç haftalık süre zarfında ÖSYM üzerinden KPSS ile 1500 memur alımı gerçekleştireceğiz. Ve onları denetçi olarak yetiştireceğiz ve piyasada denetimlerde çalışacaklar"

Bakan Bolat'ın açıkladığ ısürenin sonuna gelindi. Yakın zamanda personel alımı ilanının gelmesi bekleniyor. İlan geldiğinde bildirimle haberdar olmak için takipte kalın.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

KPSS tercihi yapacaklarda aranan başvuru şartları şu şekilde:

a)    Türk vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

Bakanlık taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Ticaret Denetmenleri, en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından yapılan yarışma sınavı sonucuna göre mesleğe Ticaret Denetmen Yardımcısı olarak atanırlar.

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 17 Gün Önce
Kpps yok maalesef daha
;