Teknisyen, güvenlik, temizlik, şoför alımı: Galatasaray Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Teknisyen, güvenlik, temizlik, şoför alımı: Galatasaray Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak 2024

Galatasaray Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi.

Teknisyen, güvenlik, temizlik, şoför alımı: Galatasaray Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak 2024

Galatasaray Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapacak.

Galatasaray Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi. Üniversite tarafından yayımlanan ilana baktığımızda güvenlik, temizlik, büro personeli, teknisyen, şoför kadrolarına KPSS puanı ile personel alımı yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının başvuru detaylarına yer verdik. İşte alım yapılan kadrolar ve şartlar.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için)
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),
b) Diploma/mezuniyet belgesi ve sertifikaların onaylı fotokopisi,
c) Nüfus cüzdanı /T.C kimlik kartı fotokopisi,
ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ile aranan nitelikleri gösterir belgeler ve sertifikalar (İlanın yayınlandığı tarih itibarıyla istenilen belgeler ve sertifikalara sahip olmak gerekmektedir.),
f) 1 adet fotoğraf.

İlana başvurular 27 Şubat ile 12 Mart tarihleri arasında üniversiteye gerekli belgeler ile yapılabilecek. İlan metni için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç