Tekniker, V.H.K.İ, mühendis alımı: Belediyeye memur alımı başvurusu başlıyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Tekniker, V.H.K.İ, mühendis alımı: Belediyeye memur alımı başvurusu başlıyor 2024

Tokat ili Sulusaray Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda belediyede isithdam edilmek üzere memur alımı yapılacağına yer verildi. İşte alım yapılacak kadrolar.

Tekniker, V.H.K.İ, mühendis alımı: Belediyeye memur alımı başvurusu başlıyor 2024

Sulusaray Belediyesi memur alımı başvurusu başlıyor.

Tokat ili Sulusaray Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda belediyede isithdam edilmek üzere memur alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan duyuruya baktığımızda tekniker, V.H.K.İ, mühendis kadrolarına KPSS puanı ile personel alımı yapılacağı ve başvuların 11 Mart tarihinde başlayacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının başvuru detaylarına yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) V.H.K.İ. kadrosuna başvuracak adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemiş olmak,
d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin " www.tokatsulusaray.bel.tr " internet sayfası üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir)
c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
f) 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
j) V.H.K.İ. kadrosuna başvuracak adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olunan okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.

BAŞVURU

İlana başvurular 11 Mart ile 13 Mart tarihleri arasında Atatürk Caddesi No:81 Sulusaray/Tokat adresindeki Sulusaray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. İlan için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç