Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte kadrolar ve şartlar.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alım ilanı geldi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. Üniversite tarafından yayımlanan ilanlara baktığımızda alımların Temizlik - Yemekhane Servis Elemanı kadrosuna yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik. İşte başvuru bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

1 – KPSS sınavına girmiş olmak, 2022 yılı KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 - Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı Feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 

BAŞVURU

İlana başvurular  “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yalnızca elektronik ortamda alınacaktır.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;