Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı yapacak: İşte başvuru 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı yapacak: İşte başvuru 2024

Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi bir ilan yayınladı ve 32 personel alacağını duyurdu. İlanın bilgileri yazımızda.

Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı yapacak: İşte başvuru 2024

Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi 32 personel alacak.

Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 32 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda işe alınacak kişilerin mühendis, tıbbi sekreter, büro personeli ve temizlik personeli kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi. İlan bilgileri şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda istenen şartlar şu şekilde verildi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak

ÖZEL ŞARTLAR

Özel şartlar ise şu şekilde:

1 – Lisans mezunu için 2022 yılı KPSSP3 puanı, Önlisans mezunu için 2022 yılı KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunu için 2022
yılı KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması
gerekmektedir

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 - Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu
tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin https://basvuru.nku.edu.tr/personel web adresi üzerinden alınacak. Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişinde bulunmak ve tanışmak için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 3 Ay Önce
İş ariyoz yok